Εξειδικευτείτε & πιστοποιηθείτε στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016, οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 να προσαρμοστούν πλήρως στις σχετικές απαιτήσεις.

Οι αλλαγές που επέρχονται με βάση το GDPR απαιτούν ετοιμότητα από τον επιχειρηματικό κόσμο και εξειδίκευση των στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων / Data Protection Officer.

Το Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων σας δίνει την δυνατότητα να κατανοήσετε τις βασικές αρχές προστασίας δεδομένων, να ενημερωθείτε σχετικά με τις απαιτήσεις και τις νέες ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού (GDPR) και να λάβετε όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις μέσω case studies, ώστε να αναλάβετε τα καθήκοντα και την ευθύνη της θέσης του Data Protection Officer.

  • Δικηγόρους,
  • Στελέχη IT,
  • Συμβούλους επιχειρήσεων,
  • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και σε
  • οποιονδήποτε θέλει να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί (π.χ. στελέχη Διοίκησης) στην προστασία δεδομένων ή ασχολείται με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων φυσικών προσώπων.

Με το Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων  Θα μάθετε τα πάντα γύρω από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες προστασίας δεδομένων καθώς και τον σωστό τρόπο συλλογής και διαβίβασης αυτών.

Θα γνωρίσετε στην πράξη τα βήματα και την μεθοδολογία που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε προκειμένου να σχεδιάσετε ένα ασφαλές Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

Στο τέλος του σεμιναρίου με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) θα είστε σε θέση να προετοιμάσετε την εταιρεία σας για να συμμορφωθεί με το GDPR, να λάβετε μέτρα προστασίας δεδομένων, να ελέγχετε την επάρκεια τους και να αντιμετωπίζετε τυχόν περιστατικά παραβίασης.

Η διάρκεια του σεμιναρίου εξειδίκευσης είναι 40 ώρες, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της θέσης σε επίπεδο νομικό, τεχνικό και οργανωτικό.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

Επώνυμο - Όνομα*

Κινητό Τηλέφωνο*

Περιφέρεια*

Περιοχή Κατοικίας*

Email*