ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Μέσω του προγράμματος “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ“, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν επιδοτούμενη πρακτική άσκηση  σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Η επιδότηση εξ’ ολοκλήρου προέρχεται από κονδύλια της ΕΕ και του Ελληνικού κράτους και δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης. Επίσης, και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των πρακτικά ασκούμενων του προγράμματος υποχρεούται και καλύπτει ο Φορέας μας.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (Α’ & Β’ ΦΑΣΗ) δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Τα έμπειρα στελέχη του Φορέα μας: 

  • Θα σας ενημερώσουν ολοκληρωμένα για τις διαδικασίες και όρους υλοποίησης του προγράμματος με έμφαση στους όρους υλοποίησης της πρακτικής άσκησης
  • Θα αποτυπώσουν και θα διερευνήσουν τις απαιτήσεις της θέσης πρακτικής άσκησης που προσφέρεται (πλήρης αποτύπωση-περιγραφή της θέσης εργασίας/πρακτικής άσκησης που επιθυμείτε να καλύψετε)
  • Θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων πρακτικά ασκούμενων και να προβείτε σε συνεντεύξεις μαζί τους, ώστε να επιλέξετε τελικά τα άτομα που θα  τοποθετηθούν για πρακτική στην επιχείρησή σας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

Επωνυμία Επιχείρησης*

Κλάδος Δραστηριότητας*

Αριθμός Απασχολούμενων*

Δήμος*

Υπεύθυνος Επικοινωνίας*

Τηλέφωνο*

Email*