Νέο πρόγραμμα για 26.000 μακροχρόνια ανέργους αναμένεται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ με τίτλο "ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ".

Ο ΟΑΕΔ θα καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα παρέχει Επιταγή Κατάρτισης για ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 26.000 άνεργους ηλικίας 29 έως 64 ετών σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας.

Ποιούς αφορά;

Δικαίωμα συμμετοχής αναμένεται να έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ,   απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
  • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1952 έως και 31.12.1986**
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους (ΠΔ 739/1980)

**  να έχουν κλείσει τα 29 έτη

Τι θα περιλαμβάνει;

Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν:

  • υπηρεσίες συμβουλευτικής με σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας
  • θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών
  • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για το σύνολο των καταρτιζομένων καθώς και
  • εγγυημένη 6μηνη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σε όλους του καταρτισθέντες.
  • επίδομα έως 5.500€ συμπεριλαμβανομένου των εργοδοτικών εισφορών. 

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Χρησιμοποιήστε κεφαλαία ελληνικά για την συμπλήρωση της φόρμας

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά