ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ - Voucher Κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας
Voucher Κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας

Πρόκειται για την Γ΄ Φάση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στην οποία εντάχθηκαν οι ωφελούμενοι στους Δήμους της Αρκαδίας (Voucher Κατάρτισης).

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π συμμετέχει στα αντίστοιχα προγράμματα (training voucher) ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντες ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Ωφελούμενοι είναι οι συμμετέχοντες στο παραπάνω Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε θέσεις απασχόλησης & επέλεξαν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Εργασία στο Δήμο 4 ημέρες/εβδομάδα, 1 ημέρα ανά εβδομάδα κατάρτιση και δωρεάν απόκτηση πιστοποιητικού δεξιοτήτων, ώστε οι επιτυχόντες του προγράμματος να βελτιώσουν τα προσόντα τους για την αγορά εργασίας!

Η δράση της κατάρτισης, ξεκινάει τον 2ο μήνα υλοποίησης του προγράμματος και διαρκεί μέχρι το τέλος (παρακολουθώντας μάθημα κάθε Παρασκευή).

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης αναφέρεται στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες.

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν και κύκλο σεμιναρίου µε θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Η κατάρτιση επίσης περιλαμβάνει και άλλες ενότητες χρήσιμες για την Αγορά Εργασίας.

Οι Ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.

Το πρόγραμμα δεν απαιτεί υποχρεωτικά την επιτυχία του ωφελούμενου σε αυτές τις εξετάσεις, αλλά του δίνει την δυνατότητα, αν επιτύχει, να αποκτήσει επικαιροποιημένο δίπλωμα Υπολογιστών το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιεί από εδώ και στο εξής σε όλες τις προκηρύξεις.

Η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας (κάθε Παρασκευή).

Συνεπώς, οι Ωφελούμενοι θα απασχολούνται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα στο ωράριο του Δήμου και θα καταρτίζονται μία ημέρα την εβδομάδα.

Η δράση της κατάρτισης αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης απασχόλησης στο πλαίσιο όλων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που κάποιος Ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε ημέρες της εβδομάδας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

Επώνυμο - Όνομα*

Δήμος*

Τηλέφωνο*

Email*

Αριθμός Κάρτας Ανεργίας ή Α/Α Αίτησης