Κοινωφελής Εργασία: Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους δήμους, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω μπορούν να υποβάλουν – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, μέχρι την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  1. Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος, τις προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης, τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μοριοδότηση και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων
  2. Παραλαβή και έλεγχος απαιτούμενων δικαιολογητικών
  3. Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, έπειτα από την παραλαβή πλήρη φακέλου απαιτούμενων δικαιολογητικών
  4. Έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωσης ανάγκης προσκόμμισης σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ Ενημέρωση για τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα των Προσωρινών Πινάκων και τη συνακόλουθη διαδικασία
  5. Διευκρινιστική πληροφόρηση σε περίπτωση αιτήματος ένστασης
  6. Ενημέρωση για τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα των Οριστικών Πινάκων και τη συνακόλουθη διαδικασία