Μάθε ΠΡΩΤΟΣ τα Αποτελέσματα

Καταχώρησε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ σου που έλαβες από το πληροφοριακό σύστημα και μάθε ΠΡΩΤΟΣ αν έχεις επιλεγεί.

Παράδειγμα Εισαγωγής Κ.Α.Υ.Α.Σ : BRANCHS-89616-xxxxxx-201612xx-xxxxxx ή BRANCHU-11661-xxxxxx-201612xx-xxxxxx Ο κωδικός Κ.Α.Υ.Α.Σ πρέπει να είναι ακριβώς όπως σας δόθηκε από το πληροφοριακό σύστημα, δεν πρέπει να περιέχει κενά. Στην περίπτωση που δεν θυμάστε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ μπορείτε να γράψετε τον Aριθμό Δελτίου Ταυτότητος.

Επώνυμο - Όνομα*

Δήμος*

Τηλέφωνο*

Κωδικός ΚΑΥΑΣ ή ΑΔΤ*