Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΥ.Ε.Π.)

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ έγινε ο 1ος εκπαιδευτικός φορέας της Αρκαδίας και μόλις ο 2ος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που πιστοποιήθηκε ως πάροχος υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π.).

Η πιστοποίηση δόθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και στις 2 δόμες μας σε Τρίπολη & Άστρος.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες ΣΥ.Ε.Π. που μπορεί πιστοποιημένα να παρέχει ο Εκπαιδευτικός μας Φορέας είναι:

1. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας σε θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης.
2. Παροχή ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής.
3. Ημερίδες & Δράσεις ενημέρωσης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης προσόντων
4. Ομάδες που εξυπηρετούνται:

  • Άνεργοι,
  • Εργαζόμενοι,
  • Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες.

Γνώμονας για την ανάπτυξη και την παροχή των υπηρεσιών μας, είναι η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στους καταρτιζόμενους της και προστιθέμενης αξίας για κάθε υλοποιούμενο έργο, μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων, για τη δια βίου μάθηση και την οικοδόμηση επαγγελματικών προσόντων.

Η φιλοσοφία οργάνωσης, λειτουργίας και στόχευσης της εταιρείας μας είναι πελατοκεντρική και διαπνέεται από τις επιλογές ολοκληρωμένων και καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών μας.

Το Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ είναι σήμερα όχι μόνον ένας από τους πλέον έμπειρους και αξιόπιστους πιστοποιημένους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και σημαντικός αρωγός προς κρατικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς για την προώθηση των θεμάτων ανάπτυξης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, στη χώρα μας.