Ημέρα: 27 Ιανουαρίου 2017

Μεγάλη Συνεργασία με την TÜV AUSTRIA HELLAS
Πιστοποίηση Ωφελουμένων Voucher 29-64 με την Υπογραφή της TÜV AUSTRIA HELLAS Η TÜV AUSTRIA HELLAS, με ηγετική θέση στον χώρο των Πιστοποιήσεων, Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, συμμετέχει ενεργά στη δράση με αντικείμενο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι Διεθνώς αναγνωρισμένες υπηρεσίες Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων...
Περισσότερα...
Κοινωφελής Εργασία: Παράταση Υποβολής Αιτήσεων
Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους δήμους, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω μπορούν να υποβάλουν - αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο - τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας...
Περισσότερα...