Ημέρα: 5 Ιουλίου 2017

Μάθε ΠΡΩΤΟΣ τα Αποτελέσματα
Καταχώρησε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ σου που έλαβες από το πληροφοριακό σύστημα και μάθε ΠΡΩΤΟΣ αν έχεις επιλεγεί. Παράδειγμα Εισαγωγής Κ.Α.Υ.Α.Σ : BRANCHS-89616-xxxxxx-201612xx-xxxxxx ή BRANCHU-11661-xxxxxx-201612xx-xxxxxx Ο κωδικός Κ.Α.Υ.Α.Σ πρέπει να είναι ακριβώς όπως σας δόθηκε από το πληροφοριακό σύστημα, δεν πρέπει να περιέχει κενά. Στην περίπτωση που δεν θυμάστε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ μπορείτε να γράψετε τον Aριθμό Δελτίου...
Περισσότερα...