Ημέρα: 24 Αυγούστου 2017

ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ - Voucher Κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας
To ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ στους παρόχους κατάρτισης για την Κοινωφελή

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ σε Τρίπολη & Άστρος . Aντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην…

Περισσότερα...