Ανακοινώθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher 29-64 ετών

Voucher 29-64

H Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ-ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υλοποιεί δράση με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ».

Η δράση περιλαμβάνει:

  1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε ειδικότητες κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας
  2. Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις
  3. Υπηρεσίες συμβουλευτικής
  4. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης

Το σχέδιο της πρόσκλησης τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως και την 1η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 23.59.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης, η ΕΥΕ/ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας, θα προχωρήσει στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.