ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ
Κατάρτιση ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης και η πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες του προγράμματος, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Σκοπός της δράσης είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων και σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους, η επίτευξη του στόχου της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

(Η κατάρτιση είναι υποχρεωτική για ωφελούμενους ηλικίας μέχρι 54 ετών ενώ άνω των 55 είναι προαιρετική)

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη Δράση

Η διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε 150 ώρες.

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο Επίπεδο)
 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο Επίπεδο)
 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο Επίπεδο)
 4. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 5. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (Φυσικών, Βιολογικών και Τεχνολογικών) σε Ο.Τ.Α.
 6. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 7. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
 8. Οικοδομικές Εργασίες / Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
 9. Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων
 10. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας
 11. Περιβαντολλογική Προστασία και Ανακύκλωση Προιόντων
 12. Πρώτες Βοήθειες
 13. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση Πόνου – Ψυχολογική Στήριξη – Δεξιότητες Φροντίδας 3ης Ηλικίας)
 14. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 15. Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 16. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με Εφαρμογές στο Χώρο Εργασίας (Social Media)

Οι Ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.  espa tpe

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top