ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Ανάπτυξη & Εξέλιξη διαθέτει πιστοποιημένες εγκαταστασεις Εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΕΠΠ στην Τρίπολη & στο Άστρος με σύγχρονα διαμορφωμένους χώρους εκπαίδευσης, συνολικού εμβαδού 450τ.μ. και πλήρως εξοπλισμένους με εποπτικά μέσα, υπολογιστές, αναβαθμισμένο software και hardware και υπηρεσίες Internet.

Οι εγκαταστάσεις μας παρέχουν πλήρη πρόσβαση και ξεχωριστή θέση παρκινγκ για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις μας πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ασφάλεια, εργονομία και άνεση των εκπαιδευομένων.

Η χρήση σύγχρονων Η/Υ και ο ποιοτικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός που συνοδεύεται από πληθώρα εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού και άλλων εκπαιδευτικών εργαλείων διαθέσιμα σε όλους τους εκπαιδευόμενους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των σεμιναρίων, η διαρκής και ταχύτατη πρόσβαση στο Internet, καθώς και ένα ευρύ σύνολο εργαλείων για την αξιοποίηση όλων των υπηρεσιών του διαδικτύου, μας χαρακτηρίζουν μοναδικούς στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης όπου χρησιμοποιούνται κατά κόρον οι νέες τεχνολογίες.

Ο σύγχρονος εξοπλισμός παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης των μαθημάτων με χρήση όλων των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης, χαρακτηρίζοντας τη διδασκαλία διαδραστική.

Μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας θα σας πείσει!

[fbls]

back to top