Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες

Αναμένεται η επέκταση του επιδοτούμενου προγράμματος Voucher, με εκπαιδευτικό επίδομα 1.000€.

Η ΔΥΠΑ προχωρά στην επέκταση του προγράμματος, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανέργους να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους μέσω θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών, με σχετική πιστοποίηση, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής :

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Να ΜΗΝ είχαν συμμετάσχει στα προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα Α’ & Β’ Κύκλου

Η κάρτα ανεργίας ΔΕΝ διακόπτεται κατά την παρακολούθηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Μέθοδος Υλοποίησης:

 • 70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
 • 70 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • 60 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό επίδομα: 1.000€ (5€/ώρα κατάρτισης)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών σε ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Ιστότοπος πληροφόρησης: https://www.voucher.gov.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

   

  ta_logo

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top