Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανάπτυξη & Εξέλιξη πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 19, Υπομέτρο19.2 “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα”, Υποδράση 19.2.1.1 “Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα” του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. «Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • οι κάτοχοι γεωργικής γης ή/και
 • εργαζόμενοι σε αγροτικές ή δασικές επιχειρήσεις ή/και
 • επαγγελματίες αγρότες.

εντός της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 150 ωρών
 • 10 ώρες πρακτικής άσκησης (case studies)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη μέσω συνεδριών & Εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση

H υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης (e-learning).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την 16/10/2023 και λήγει στις 31/10/2023.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του, οφείλει να προσκομίσει (φωτοαντίγραφα):

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αποδεικτικό Εκπαιδευτικού Επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Εκκαθαριστικό εφορίας για την τελευταία οικονομική χρήση
 5. Επίσημο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ενασχόληση με το γεωργικό τομέα (στοιχεία μητρώου επιχείρησης από ΑΑΔΕ για αυτοαπασχολούμενους ή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022 (δήλωση ΟΣΔΕ) ή απόδειξη μισθοδοσίας συνοδευόμενο από στοιχεία μητρώου επιχείρησης για εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

   

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top