ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ είναι Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (κωδικός πιστοποίησης 10983-13). Διαθέτει πιστοποιημένες Δομές Εκπαίδευσης στην Τρίπολη & στο Άστρος με σύγχρονα διαμορφωμένους χώρους εκπαίδευσης, συνολικού εμβαδού 450τ.μ. και πλήρως εξοπλισμένους με εποπτικά μέσα, υπολογιστές, αναβαθμισμένο software και hardware και υπηρεσίες Internet. Οι εγκαταστάσεις μας παρέχουν πλήρη πρόσβαση και ξεχωριστή θέση παρκινγκ για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Δραστηριοποιείται στο χώρο της δια βίου μάθησης & επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο πολυδιάστατων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμιακών ομάδων ικανοποιώντας εξειδικευμένες ανάγκες στο χώρο της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικεύεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • Οικονομία και Διοίκηση
 • Πληροφορική
 • Αγροτικά Επαγγέλματα
 • Τουρισμός και Παροχή Υπηρεσιών
 • Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
 • Υγείας και Πρόνοιας
 • Παιδαγωγικά και
 • Τεχνικά και Μεταφορών
Αποστολή & Στόχοι

Αποστολή του Εκπαιδευτικού Φορέα ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ είναι να συνδράμει στην ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχοι μας είναι:

 • Η απόκτηση και ανάπτυξη προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανέργων και εργαζομένων όπως αυτά προκύπτουν από την εξέλιξη των επαγγελμάτων και των τεχνολογικών αλλαγών στην αγορά εργασίας μέσα από την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
 • Η ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες μέσα από τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και της on line πληροφόρησης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
 • Η προώθηση και ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας με τη παροχή συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών καθώς και εξατομικευμένων ενεργειών.
 • Η προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην απασχόληση των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
Ανθρώπινο Δυναμικό

Πρωταρχική μέριμνά μας είναι το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στόχων μας. Χρησιμοποιείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής, αξιολόγησης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού που ικανοποιεί τις απαιτήσεις για τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κατάρτισης.

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ προσφέρει ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας καλλιεργώντας το πνεύμα συνεργασίας και την ομαδικότητα και εφαρμόζοντας πολιτικές ίσης μεταχείρισης. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού μας μέσα από τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια σε θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Επιπλέον, η εταιρεία συνεργάζεται με ένα πλήθος εξωτερικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών που μαζί με το διοικητικό προσωπικό αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη της εταιρείας.

ISO 9001 – ISO 27001 – ISO 27701

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ παραμένει προσηλωμένος στις βασικές του επιδιώξεις για την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών κατάρτισης και εκπαίδευσης, ενισχύοντας διαρκώς το επίπεδο της εξυπηρέτησης προς τους εκπαιδευόμενους και τους συνεργάτες.

[fbls]

back to top