ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ
Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-49

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Ανάπτυξη & Εξέλιξη θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018, σύμφωνα με την εγκύκλιο με ΑΔΑ: 78ΡΖ4691Ω2-Σ9Φ του ΟΑΕΔ απόφαση 3640/85/23.10.2018. Η υποβολή των προγραμμάτων είναι από 6/5 έως και 21/6.

 • Διάρκεια 40 ώρες
 • 4 ώρες κατάρτιση για 10 ημέρες
 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας στις πιστοποιημένες Αίθουσες μας
 • Ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει 200 € ως εκπαιδευτικό επίδομα

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος:

 • Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
 • Επιστημονικοί Σύλλογοι, των οποίων οι επιχειρήσεις μέλη απασχολούν 1-49 άτομα και δεν καλύπτονται από φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών
 • Ανεξάρτητοι Εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ και
 • Οι εργοδότες τους δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών
 • Οι εργοδότες τους δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους
 • Δεν έχουν σταθερό εργοδότη, λόγω του αντικειμένου απασχόλησής τους

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης
 • καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους
 • απασχολούν από 1 έως 49 εργαζομένους
 • το πρόγραμμα κατάρτισης που συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα
 • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

Η θεματολογία, η δομή και ο προγραμματισμός των σεμιναρίων καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη επαγγελματική τους ολοκλήρωση. Ενδεικτικά:

 • Λογιστικά
 • Φορολογικά
 • Εργασιακά
 • Πωλήσεις (Εξυπηρέτηση Πελατών & Παράπονα Πελατών)
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Marketing – Social Media
 • Management – Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Self development
 • Εξειδικευμένα θέματα

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία συγκροτώντας ομοειδή τμήματα τύπου Β. :

Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει :

 • όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα (κατά την υποβολή των προγραμμάτων ή κατά την επιτρεπτή αντικατάστασή τους) να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση και
 • να διαθέτουν το λιγότερο 50 έως 300 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 125 στον ίδιο εργοδότη, το μέγιστο. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου.

1. Αίτηση Εργαζομένου

2. Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης

3. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζόμενου για την επιχείρηση που εργάζονται

4. Υπεύθυνη δήλωση καταρτιζόμενου για το GDPR

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1. φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή αποδεικτικού εγγράφου ΑΦΜ (9 ψηφία)
3. φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας ΙΒΑΝ, με πρώτο δικαιούχο τον καταρτιζόμενο
4. φωτοτυπία αποδεικτικού εκπαιδευτικού επιπέδου
5. φωτοτυπία αποδεικτικού εγγράφου ΑΜΚΑ (11 ψηφία)
6. φωτοτυπία αποδεικτικού εγγράφου Aρ. Μητρώου ΙΚΑ

Επιπλέον διακιολογητικά για εργαζόμενους χωρίς σταθερό εργοδότη

7. αντίγραφο βεβαίωσης ενσήμων από το οποίο θα προκύπτει ότι αθροιστικά έχουν τουλάχιστον 50 έως 300 ημερομίσθια το έτος 2017, εκ των οποίων έως 125 (μέγιστο) στον ίδιο εργοδότη και
8. ΥΔ ότι δεν έχω απασχόληση κατά το χρόνο της αίτησης μου.

[fbls]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

   

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top