Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 1.000€

Ώρες Κατάρτισης: 200

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας πληροφορικά «εγγράμματος» πολίτης και ένας επαγγελματίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Περιλαμβάνει τη χρήση και τις λειτουργίες του δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος Windows και τις εφαρμογές του Office, που αποτελούν τα βασικά εργαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή για χρήση στο σπίτι, πολύ δε περισσότερο στον εργασιακό χώρο.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:
Ώρες δια ζώσης κατάρτισης: 70ώρες
Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως: 70ώρες
Ώρες Ασύγχρονης: 60ώρες
Σκοπός Προγράμματος

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο ωφελούμενος θα κατανοεί την επεξεργασία των δεδομένων και τη συλλογή πληροφοριών με τη χρήση των προγραμμάτων και την έννοια του ψηφιακού κόσμου. Θα γνωρίζει τη χρήση του Word, που είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας κειμένου για τη δημιουργία και την επεξεργασία κειμένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση. Θα γνωρίζει τη χρήση της εφαρμογής Excel για την αυτόματη εκτέλεσης αριθμητικών υπολογισμών, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων και οποιαδήποτε εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων. Επιπλέον, θα γνωρίζει τον τρόπο δημιουργίας οπτικών παρουσιάσεων και την ανάπτυξη διαφανειών πολυμέσων, που μπορεί να περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχο, με το πρόγραμμα Power Point. Επισης, θα γνωρίζει την καταχώριση και επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων, τη δημιουργια πινακων, την σχεδίαση και εμφάνιση των δεδομένων, σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο, μέσω της Microsoft Access. Τέλος, θα κατανοεί τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών και των e-mail μέσω του Outlook και τη χρήση του διαδικτύου και των προγραμμάτων περιήγησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας της εκπαίδευσης, ο ωφελούμενος θα εξοικειωθεί στις εντολές των βασικών και προχωρημένων εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπολογιστών έτσι ώστε να βοηθηθούν στην ρύθμιση, προσαρμογή, ιεραρχία φακέλων και εκτύπωση. Θα γνωρίζει τις διαδικασίες για την επεξεργασία κειμένων, την καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων, και την σχεδίαση. Θα μπορεί να συνθέτει και να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την επεξεργασία δεδομένων, την καταχώριση και επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων, την σχεδίαση και εμφάνιση των δεδομένων. Επιπλέον, θα γνωρίζει τον τρόπο οργάνωσης επεξεργασίας κειμένου και εικόνων. Τέλος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την επεξεργασία ηλεκτρονικών μηνυμάτων, την καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων στο διαδίκτυο αλλά και επαφών και τις διάφορες μορφές αποστολών μηνυμάτων για την διευκόλυνση του στην καθημερινή, αλλά και στην επαγγελματική ζωή.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

   

   

  ta_logo

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top