Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 1.000€

Ώρες Κατάρτισης: 200

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Ο κόσμος των υπολογιστών και η πληροφορική έχει μπει πλέον στην καθημερινότητά μας και θα συνεχίσει πιο δραστικά και ουσιαστικά να διαφοροποιεί τη ζωή μας. Το πρόγραμμα εισάγει τον εκπαιδευόμενο σε αυτό τον εξελισσόμενο κόσμο. Κατανοεί το τι είναι οι υπολογιστές, μαθαίνει για την γλωσσά τους την δομή τους. Μαθαίνει για τα δεδομένα το διαδίκτυο και όλες τις εφαρμογές και εργασίες που γίνονται μέσω των υπολογιστών. Επίσης, το πρόγραμμα παρουσιάζει αναλυτικά τις διαδικασίες και τις τεχνικές σχεδιασμού ιστοσελίδων όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά με ασκήσεις και εφαρμογές. Η τεχνολογία εξελίσσεται και το παρόν γνωστικό αντικείμενο είναι το θεμέλιο για κάποιον που θέλει όχι μόνο να παρακολουθεί τις εξελίξεις αλλά και να είναι μέσα σε αυτές.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:
Ώρες δια ζώσης κατάρτισης: 74ώρες
Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως: 72ώρες
Ώρες Ασύγχρονης: 54ώρες
Σκοπός Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο ωφελούμενος μπορεί να εφαρμόζει τις απαραίτητες τεχνικές για την έρευνα, την συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την διανομή πληροφοριών, µε τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων. Επιπλέον, θα μπορεί να εφαρμόζει τις μεθόδους σχεδιασμού των Ιστοσελίδων όχι μόνο από την τεχνική πλευρά, αλλά και από την εικαστική, συμμετέχοντας στη δημιουργία ενός σωστού, εικαστικά και αισθητικά, αποτελέσματος. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις ώστε ο ωφελούμενος να γίνει ένας αποτελεσματικός συντονιστής στον τομέα της διαχείρισης και χρήσης των υπολογιστών και του σχεδιασμού ιστοσελίδων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας της εκπαίδευσης, ο ωφελούμενος θα εξοικειωθεί στις εντολές των βασικών και προχωρημένων εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπολογιστών έτσι ώστε να βοηθηθούν στην ρύθμιση, προσαρμογή, ιεραρχία φακέλων και εκτύπωση. Θα γνωρίζει τις διαδικασίες για την επεξεργασία κειμένων, την καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων, και την σχεδίαση. Θα μπορεί να συνθέτει και να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την επεξεργασία δεδομένων, την καταχώριση και επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων, την σχεδίαση και εμφάνιση των δεδομένων. Επιπλέον, θα γνωρίζει τον τρόπο οργάνωσης επεξεργασίας κειμένου και εικόνων. Τέλος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την επεξεργασία ηλεκτρονικών μηνυμάτων, την καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων στο διαδίκτυο αλλά και επαφών και τις διάφορες μορφές αποστολών μηνυμάτων για την διευκόλυνση του στην καθημερινή, αλλά και στην επαγγελματική ζωή.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

   

   

  ta_logo

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top