Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 1.000€

Ώρες Κατάρτισης: 200

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Στο παρόν πρόγραμμα περιγράφονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και οι εργασίες του Τεχνικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων. Ο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων είναι ο επαγγελματίας που εγκαθιστά λειτουργικά συστήματα, αναπτύσσει εφαρμογές υπολογιστών και διακομιστών με πρόσβαση στον ιστό και τη βάση δεδομένων. Εκτελεί επίσης γενική συντήρηση υπολογιστή, εγκαθιστά και διαμορφώνει μικρά τοπικά δίκτυα υπολογιστών.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:
Ώρες δια ζώσης κατάρτισης: 76ώρες
Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως: 71ώρες
Ώρες Ασύγχρονης: 53ώρες
Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος ειναι η ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνικών για την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας και προγραμμάτων υπολογιστών, σε δικτυακό εξοπλισμό. Θα δούμε επίσης πώς να επιδιορθώνουμε σφάλματα, να εγκαθιστούμε και να συντηρούμε την καλωδίωση, καθώς και να διαμορφώνουμε την πρόσβαση χρήστη, τα e-mail, τους εκτυπωτές, τους σαρωτές, τους διακομιστές και τις λειτουργίες ασφάλειας δικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις για την υλοποίηση και τη συντήρηση υποδομών, την πρόσβαση σε εξοπλισμό, τα λειτουργικά συστήματα και τις υπηρεσίες δικτύου και την εφαρμογή δικτύων ασφάλειας και τεχνικών προτύπων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων, να αναγνωρίζει τα δομικά στοιχεία των Η/Υ και των Δικτύων και να κατανοεί τον τρόπο διαμερισμού των πόρων, της ανταλλαγής πληροφοριών και της επικοινωνίας σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Θα γνωρίζει τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και τις αρχές λειτουργίας των Λειτουργικών Συστημάτων. Θα μπορεί να συνθέτει έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και να εγκαθιστά ένα δίκτυο με την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού. Επιπλέον, θα γνωρίζει τον τρόπο οργάνωσης ενός εργαστηρίου συντήρησης υπολογιστικών συστημάτων και αποτελεσματικής αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος στο λογισμικό (software) ή στο υλικό (hardware). Τέλος, θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις δικτύωσης, από ένα σπίτι μέχρι μια μικρή επιχείρηση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

   

   

  ta_logo

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top