Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMART BUILDING

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 1.000€

Ώρες Κατάρτισης: 200

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που σημειώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, εκτός των υπολοίπων επιπτώσεων της, έδωσε μια τεράστια ώθηση στους οικιακούς αυτοματισμούς και στο «έξυπνο σπίτι» με τις διασυνδεμένες συσκευές που ελέγχει ο κάτοικος του ακόμα και από απόσταση. Σκοπός της ύπαρξης του «έξυπνου σπιτιού» είναι να δώσει άνεση, διευκολύνσεις, ψυχαγωγία και ασφάλεια στον χρήστη, βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής του, αλλά και να συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας που είναι αναγκαία στην σύγχρονη εποχή με τα ορατά προβλήματα της περιβαλλοντικής ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής και της συνεχιζόμενης εξάντλησης των φυσικών πόρων.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:
Ώρες δια ζώσης κατάρτισης: 72ώρες
Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως: 84ώρες
Ώρες Ασύγχρονης: 44ώρες
Σκοπός Προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτεί η διαχείριση και συντήρηση εγκαταστάσεων και θα κατανοούν τις ευρύτατα χρησιμοποιούμενες στην εποχή μας ψηφιακές επικοινωνίες δεδομένων και τον τρόπο λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των δικτύων υπολογιστών και τις εφαρμογές τους στην τεχνολογία έξυπνων σπιτιών και των συστημάτων διαχείρισης κτιρίων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων, να αναγνωρίζει τα δομικά στοιχεία των Η/Υ και των Δικτύων και να κατανοεί τον τρόπο διαμερισμού των πόρων, της ανταλλαγής πληροφοριών και της επικοινωνίας σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Θα γνωρίζει τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και τις αρχές λειτουργίας των Λειτουργικών Συστημάτων. Θα μπορεί να συνθέτει έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και να εγκαθιστά ένα δίκτυο με την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού. Επιπλέον, θα γνωρίζει τον τρόπο οργάνωσης ενός εργαστηρίου συντήρησης υπολογιστικών συστημάτων και αποτελεσματικής αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος στο λογισμικό (software) ή στο υλικό (hardware). Τέλος, θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις δικτύωσης, από ένα σπίτι μέχρι μια μικρή επιχείρηση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

   

   

  ta_logo

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top