ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ
Σεμινάριο για την απόκτηση επάρκειας συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» του ΕΟΠΠΕΠ

O Εκπαιδευτικός μας Φορέας Ανάπτυξη & Εξέλιξη σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, (AΕΙ TT ΠΕΙΡΑΙΑ) υλοποιεί και ξεκινά κάθε μήνα σεμινάρια προετοιμασίας   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία των 150 ωρών (ένταξη στην κατηγορία ββ, άρθρου 67, Ν.3486/2016)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου συμμετέχετε απευθείας στις εξετάσεις για την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).

Με την έκδοση της πιστοποίησης εντάσσεστε στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (υπουργείο παιδείας) & συμμετέχετε σε προκηρύξεις προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΚΕΕ, ΚΕΔΙΒΙΜ) όπως αυτές διαμορφώνονται κατά έτος.

Το σεμινάριο προσφέρεται με την σύγχρονη οπτικοακουστική μέθοδο blended learning (ασύγχρονη, σύγχρονη τηλεκατάρτιση και φυσική παρουσία στην αίθουσα)

Καλύπτει όλο το υλικό της διαδικασίας εξέτασης για τη πιστοποίηση και τις ερωτήσεις που αναφέρονται στο υλικό της τράπεζας θεμάτων

Δίνει έμφαση σε βασικά σημεία που εξετάζονται σε κάθε εξέταση πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και στο τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει τη μικροδιδιασκαλία

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Φοιτητές
 • Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς
 • Ειδικευμένους τεχνίτες
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)
 • Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση ενηλίκων: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική
 • Ιστορική εξέλιξη-Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Θεωρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Η Εκπαιδευτική Οµάδα στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση Ενηλίκων
 • Βασικές Ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές. Εποπτικά Μέσα
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού Περιεχομένου – Διδακτικών Ενοτήτων σε πρόγραμμα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό Υλικό-Τρόποι Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού για Πλατφόρμες στην Εκπαίδευση/ Κατάρτιση Ενηλίκων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Μικροδιδασκαλίας
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε:

 • να προάγει την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων,
 • την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και
 • τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

Το σεμινάριο υλοποιείται εξολοκλήρου μέσω διαδραστικών ασκήσεων και βιωματικών τεχνικών, ενώ λειτουργεί και ως προσομοίωση για τις εξετάσεις, καθώς οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μικροδιδασκαλίες στα πρότυπα της διαδικασίας πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. Για τις μικροδιδασκαλίες αυτές οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν λεπτομερή ανατροφοδότηση.

Τόπος Σεμιναρίου

Τρίπολη, Ρήγα Φεραίου 127 & Άστρος

Έκπτωση από 10%-30%

Σε ΑμεΑ, Ανέργους, Φοιτητές, Πολύτεκνους ή αν γίνει εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων.

Διάρκεια

180 ώρες

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση στην τάξη, Μικτή Εκπαίδευση (Blended), Τηλεκατάρτιση (E-learning)

[fbls]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

   

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top