Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

ONLINE BRANDING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 1.000€

Ώρες Κατάρτισης: 200

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Το παρόν προγραμμα κατάρτισης, παρέχει στους ωφελούμενους όλες τις πληροφορίες για τις λειτουργίες και την εφρμογή του σύγχρονου marketing , είτε στις τοπικές είτε στις διεθνείς αγορές, τις νέες στρατηγικές του ψηφιακού marketing που επιβάλλουν η τεχνολογία και οι εφαρμογές των Η/Υ, των κινητών μέσων και του Διαδικτύου.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:
Ώρες δια ζώσης κατάρτισης: 71ώρες
Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως: 74ώρες
Ώρες Ασύγχρονης: 55ώρες
Σκοπός Προγράμματος

Μετά το πέρας του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα κατανοούν τις αρχές του σύγχρονου marketing και όλες τις δράσεις που συνεπάγεται η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού marketing. Επιπλέον, θα γνωρίζουν όλα τις πτυχές και τις εκφάνσεις του ψηφιακού marketing και των μεθόδων προώθησης και προβολής μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου. Θα είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες του branding και ειδικότερα με τις στρατηγικές ονομασίας προϊόντος και την σημασία της στην διαδικτυακή παρουσία. Τέλος, θα γνωρίζουν όλη τη μεθοδολογία άσκησης εξαγωγικού και διεθνούς marketing, τις διαδικασίες του διεθνούς εμπορίου, το μίγμα του εξαγωγικού marketing και τους τρόπους εισόδου στις διεθνείς αγορές.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να υποστηρίξουν το τμήμα marketing και δημόσιων σχέσεων της επιχείρησης στην προσπάθειά να μεταβεί από την παραδοσιακή στη σύγχρονη μορφή του μάρκετινγκ, να υποστηρίζουν το όραμα και τους σκοπούς της επιχείρησης και να λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο ομάδων εργασίας. Επιπρόσθετα, να διενεργούν έρευνα αγοράς, να εντοπίζουν την ομάδα-στόχο και να επιλέγουν τεχνικές προσέγγισής της, να σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο ψηφιακής διαφήμισης, να χαράσσουν την στρατηγική για την προώθηση των προϊόντων στις τοπικές και διεθνείς αγορές και να διαμορφώνουν τιμολογιακές πολιτικές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

   

   

  ta_logo

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top