ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ
Πιστοποιητικό γνώσεων Ορθολογικής χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Με απόλυτη επιτυχία συνεχίζονται έως σήμερα τμήματα εξετάσεων στις πιστοποιημένες, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δομές μας. Οι υποψήφιοι, αφού πρώτα δέχτηκαν τις κατευθύνσεις και σαφείς οδηγίες των στελεχών του Φορέα μας για την ορθή διεκπεραίωση της διαδικασίας, συμμετείχαν ΕΠΙΤΥΧΩΣ στις εξετάσεις σε κλίμα μεγάλης ικανοποίησης και πολλών θετικών εντυπώσεων.

Τόσο οι «επαγγελματίες αγρότες» όσο και οι «μη επαγγελματίες αγρότες» είναι υποχρεωμένοι να λάβουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων καθώς οι διατάξεις του ν.4036/2012 δεν αφορούν σε πιστοποίηση χρήσης αλλά σε «πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» και είναι νομικά απαιτούμενο ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε να προμηθευτεί γεωργικά φάρμακα επαγγελματικής χρήσης (το εάν είναι «επαγγελματικής χρήσης» αναφέρεται στην ετικέτα κάθε γεωργικού φαρμάκου και δεν σχετίζεται με το εάν είναι επαγγελματίες αγρότες).

  • Σεμινάριο από πιστοποιημένο από το Υπ. Ανάπτυξης Γεωπόνο (προαιρετικό),
  • Εκπαιδευτικό υλικό 50 σελίδων,
  • Δυνατότητα απεριόριστης προσομοίωσης μέσω Η/Υ πάνω στην προς εξέταση ύλη,
  • το παράβολο στο Υπουργείο,
  • Εξετάσεις για χορήγηση του πιστοποιητικού.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

[fbls]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

    back to top