Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης, συμβουλευτικής, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994)πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Εκπαιδευτικό επίδομα: 2.800€

Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχοι θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 400 ωρών στις ειδικότητες:
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,
  • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
 • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών σε ιδιωτικές εταιρείες.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017
 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας,
 • Βεβαίωση ανεργίας,
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών,
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας
 • Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

   

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top