Ο Εκπαιδευτικός Φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π πληρώντας όλες τις προδιαγραφές του Θεσμικού Πλαισίου, αποτελεί έναν από τους εγκεκριμένους παρόχους κατάρτισης σύμφωνα με το Οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Απόφαση ΑΔΑ: 60ΑΘ46ΜΤΛΚ-6Α8 | Aρ. Πρωτ: 1.3075/08-07-2021) για την υλοποίηση της δράσης “Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.”

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής, συμβουλευτικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990). Μέσω της πράξης αυτής παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του, οφείλει να προσκομίσει (φωτοαντίγραφα):

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
 • Βεβαίωση Ανεργίας,
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών,
 • Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:
 1. «Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια» και
 2. «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»
 • ΙΒΑΝ (βιβλιαρίου τράπεζας όπου θα είναι πρώτος δικαιούχος)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών στους κλάδους:
  • Μεταποίηση/Βιομηχανία, Κατασκευές
  • Υγεία – Πρόνοια
  • Τουρισμός και Επισιτισμός
 • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 380 ωρών σε επιχειρήσεις.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν

Εκπαιδευτικό επίδομα: 2.520€
Θεωρητική Κατάρτιση: 1.000€ | Πρακτική Άσκηση: 1.520€

Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 30-49 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η κάρτα ανεργίας ΔΕΝ διακόπτεται κατά την παρακολούθηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

[fbls]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

 

   

   

  espa tpe

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top