Προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) και η επανακατάρτιση (reskilling) των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, με απώτερο σκοπό τη συνολική βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο και ταυτόχρονα τη βελτίωση της εικόνας του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία του κορονοϊού COVID – 19. 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ συμμετέχει στη δράση προσφέροντας εξειδικευμένα προγράμματα για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων στον κλάδο του Τουρισμού.

Δικαίωμα Υποβολής

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων για κατάρτιση έχουν φυσικά πρόσωπα, άνεργοι και εργαζόμενοι-μισθωτοί, που πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τα εξής:

α. Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα

β. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών

γ. Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

ΑΝΕΡΓΟΙ 

δ. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΜΙΣΘΩΤΟΙ

δ. Είναι εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Κατάρτιση διάρκειας 250 ωρών
 • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024

Εκπαιδευτικό επίδομα: 1.250€ (5€/ώρα κατάρτισης)

Μέθοδος Υλοποίησης:

 • ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ειδικότητες προγραμμάτων κατάρτισης:

(α) Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.

(β) Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

(γ) Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.

(δ) Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.

(ε) Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.

(στ) Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA.

(ζ) Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων, στα τηλέφωνα 2710227703, 2755024094 και στο e-mail: kek@anaptixi-exelixi.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

  Διαθέτω τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

  ta_logo

  location-icon

  ΤΡΙΠΟΛΗ

  Ρήγα Φεραίου 127

  2710 227703

  email-icon

  ΑΣΤΡΟΣ

  Επ. Οδό Άστρος – Παράλιο

  27550 240946975803004

  back to top