Ημέρα: 13 Ιουλίου 2017

Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΥ.Ε.Π.)
Το Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ έγινε ο 1ος εκπαιδευτικός φορέας της Αρκαδίας και μόλις ο 2ος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που πιστοποιήθηκε ως πάροχος υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π.). Η πιστοποίηση δόθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και στις 2 δόμες μας σε Τρίπολη & Άστρος. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες...
Περισσότερα...